# علی

خرده نوشته ها:

                                                          به نام خدا                                                               __                                                            _____                                                       _________                                                  _____________                                             _________________                                       ______________________                                 ___________________________                            _______________________________                       ___________________________________                 ________________________________________            _____________________________________________     __________________________________________________  ____________________________________________________ طلوع صبح نشسته در نگاه من عبور صبح نشسته لابه ... ادامه مطلب
/ 1026 نظر / 80 بازدید